top of page

Tarieven

Therapie en coaching individueel:

€ 80,- (per sessie)

*voor minima en studenten in overleg.

Relatietherapie:

De kennismaking is € 55,- per gesprek, en 

de sessies zijn € 55,- (per sessie, per persoon).

Coaching voor bedrijven:

Hiervoor worden in overleg andere tarieven in rekening gebracht.


Voorwaarden


Wijze van betaling
De kosten van de therapie en coaching dienen contant na iedere sessie betaald te worden. Als u dit wenst, krijgt u aan het einde  van de maand een rekening. 

Telefonische bereikbaarheid
Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 06 - 34 21 05 02 
Bij afwezigheid staat op dit telefoonnummer de voicemail ingeschakeld.

U kunt hierop altijd uw afmelding doorgeven.

Deze dienen altijd 24 uur of langer van te voren te worden gedaan.

Anders ben ik helaas genoodzaakt het tarief in rekening te brengen. 

Lidmaatschap

- EAGT (Europese Association for Gestalt therapy)
- NVAGT (Nederlans Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en
   Gestalttheorie)
- NAP (Nederlandse Associatie voor Psychotherapie)
- LVVV (Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen)
- NIBIG (Het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale 
   Gezondheidszorg)

 

Therapiepraktijk Ceciel van Sante is gecertificeerd en geregistreerd bij:

- EAGT (Europese Association for Gestalt therapie)  en

- ECP (European Certificate of Psychotherapy)​

- EAP (Europese Associatie voor Psychotherapy)

Ik ben verplicht me te houden aan de gedragscode die deze lidmaatschappen met zich meebrengen. In geval van klachten kunt u mij op grond hiervan en eventueel via deze organisaties aanspreken. 

Geheimhouding
Ik ben verplicht overeenkomstig de reglementen van de beroepsverenigingen persoonlijke gegevens nooit zonder toestemming van de cliënt aan derden te verstrekken. Indien u er geen bezwaar tegen heeft kan uw therapie of coaching besproken worden tijdens intervisie en supervisie bijeenkomsten. Uiteraard worden uw persoonlijke gegevens niet gebruikt. 

bottom of page