top of page

Links

Lidmaatschap bij de volgende beroepsverenigingen
 

ECP European Certificate of Psychotherapy
>>> Website

NAP De Nederlandse Associatie voor Psychotherapie
>>> website


NVAGT Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en theorie
>>> websiteLVV Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen
>>> website

 

NIBIG

Het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg 

 


Certificaties 

EAP Europese Association for Psychotherapy
Nieuwe naam is 'Europsyche'
>>> website


EAGT European Association of Gestalttherapy 
>>> website

 

Informatie verstrekking Wkkgz voor cliënten

“Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook onze/mijn praktijk voldoen aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.


Klachtenfunctionaris
Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.


Geschilleninstantie
Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten.


Met ingang van 2017 is mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

 

Contact
Wanneer u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.“

bottom of page