top of page

Links

Lidmaatschap bij de volgende beroepsverenigingen
 

ECP European Certificate of Psychotherapy
>>> Website

NAP De Nederlandse Associatie voor Psychotherapie
>>> website


NVAGT Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en theorie
>>> websiteLVV Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen
>>> website

 

NIBIG

Het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg 

 


Certificaties 

EAP Europese Association for Psychotherapy
Nieuwe naam is 'Europsyche'
>>> website


EAGT European Association of Gestalttherapy 
>>> website

 

Informatie verstrekking Wkkgz voor cliënten

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

 

Klachten
Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dit om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging de NVAGT. www.nvagt-gestalt.org / info@nvagt.eu
Deze toetst de klacht en stuurt deze door naar de NIBIG www.nibig.nl
Dit is een onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie. Met ingang van 2017 is mijn praktijk hierbij aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen
uit te brengen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de NIBIG.

 

Nieuwe Europese privacywet
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. De AVG komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omdat ik gegevens vastleg in cliëntendossiers. Deze maatregelen vindt u terug in de therapie overeenkomst.

bottom of page