top of page

Jongeren & jong volwassenen

Weerbaarheidstraining voor de jeugd 

(voor onder-, midden- en bovenbouw en VO)

Afhankelijk van het aantal deelnemers kunnen er ieder voor- en najaar weerbaarheidstrainingen voor de jeugd worden gegeven.

 

Heeft u zelf een groepje kinderen bij elkaar, dan kunt u ons vragen een training te geven.

 

Weerbaarheidstraining voor het onderwijskundig personeel

Deze training is bedoeld voor leerkrachten van het basisonderwijs en VO.
De leerkrachten leren in deze training om kinderen spelenderwijs de ontbrekende sociale vaardigheden aan te leren.

Dit zou structureel in het leerprogramma opgenomen kunnen worden, bijv, door dit regelmatig in de lessen in te passen.

 

Bovengenoemde trainingen worden georganiseerd i.s.m. Centrum Zorg.

De trainingen kunnen worden gegeven op diverse locaties in de provincie Groningen.

 

Assertiviteitstrainingen voor volwassenen
Afhankelijk van de vraag: datum, tijd en locatie in overleg.

 

Andere trainingen zijn mogelijk, zoals "Professioneel invloed uitoefenen" of "Omgaan met stress", etc.

bottom of page