top of page

Gestalt therapie

Gestalttherapie is meer dan psychotherapie alleen.
De benadering van gestalt gaat uit van de mens in zijn totaliteit. Lichaam, gevoel en verstand zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden evenals de omgeving waarin de mens verkeert. 

Er is een voortdurende interactie in dit geheel.

Deze interactie vind plaats door middel van het maken van contact.

Contact met jezelf én met je omgeving.

Is er een verstoring in het contact dan kan men klachten krijgen zoals:

 • Burn out

 • Depressie

 • Angsten

 • Stress

 • Relatieproblemen


Gestalt kijkt naar oude patronen en gewoontes.

Wat een overlevingsmechanisme was in de ene situatie, kan een obstakel zijn in een andere. Dit kan het contact verstoren. Het kan een moeizaam proces zijn om dit te ontdekken.

Vaak is het moeilijk om zicht te krijgen op de situatie en hier mee te leren omgaan. Wanneer ook steun van vrienden of familie ontoereikend is kan tijdelijke hulp nodig zijn door een professionele hulpverlener, zoals een psychotherapeut, in te schakelen. 

We beginnen met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek kunnen wij ervaren of het tussen ons klikt en of de therapie aansluit aan bij uw behoefte. 
We bespreken wat u met de therapie wilt bereiken en welke manier van werken hier het beste bij past.

Tevens maken we afspraken over de duur, frequentie en kosten. De duur is gemiddeld 10 á 15 sessies. Natuurlijk komt het ook voor dat langdurige therapie nodig is. In samenspraak wordt telkens de duur en frequentie bepaald. 

Met welke klachten kunt u bij mij terecht? 

 • klachten zonder aanwijsbare oorzaak

 • contact problemen

 • depressie, lusteloosheid, angsten of spanningen

 • opvoedingsproblemen

 • relatieproblemen

 • rouwverwerking

 • zingevingsvragen

 • stress en burn out

 • omgaan met (chronische) ziekten

 • problemen met pesten of trauma’s na het pesten

 • problemen met sexualiteit

 • pesten  voor meer informatie over pesten


Vormen van therapie:

 • Individuele therapie 

 • partnerrelatietherapie  

 • EMDR

bottom of page