top of page

EMDR

"Zoals je lichaam in staat is een verwonding te genezen, zo kan je brein nare gebeurtenissen verwerken. Maar zowel bij lichamelijke als bij emotionele wonden is het soms zo ernstig dat er hulp van buitenaf nodig is, die helpt het herstel weer op gang te brengen." (uit: Handboek EMDR, A de Jongh & E. ten Broeke)

 

 

Het wonder van een zichzelf genezend brein

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de behandelmethode EMDR goed werkt bij mensen die een traumatische ervaring 

hebben meegemaakt.

De laatste jaren is ook duidelijk geworden dat EMDR ook effectief is bij de behandeling van:

 • Depressie

 • Fobieën

 • Rouwverwerking

 • Neurotische klachten

 • Angsten

 • etc.

 

Wat is EMDR?
EMDR betekent : Eye Movement Desensitisation Reprocessing of wel Oog Bewegingen Angstreductie Informatieverwerking. Anders gezegd: het stimuleren van het brein/de hersenen.

Er kan op verschillende manieren met EMDR gewerkt worden, namelijk door:

 • Oogbewegingen d.m.v. handbewegingen van links naar rechts.(door de therapeut)

 • Auditief d.m.v. zachte klikjes van het linker oor naar het rechter oor. (de cliënt draagt een koptelefoon en hoort klikjes).

 • Taps d.m.v. tikjes van de linker naar de rechter knie.
   

In therapiepraktijk Ceciel van Sante wordt gewerkt met de auditieve variant.

 

Wat gebeurt er in ons brein?
Ons geheugen slaat ervaringen op. Traumatische ervaringen worden anders opgeslagen dan de andere ervaringen. Zij worden op zgn trauma - eilandjes opgeslagen en worden niet verwerkt in ons verwerkingssysteem. 

Onverwachts kunnen deze trauma's ons overspoelen door bijvoorbeeld nachtmerries, flashbacks of een plotselinge emotionele reactie, in een situatie waarin je het niet verwacht.

EMDR zorgt ervoor dat de opgeslagen trauma's vrijkomen en zich alsnog een weg banen in ons normale verwerkingssysteem. 

Naast zeer ingrijpende trauma's, zoals seksueel misbruik, geweld, brand, een ernstig ongeluk heeft ieder mens ervaringen die niet goed verwerkt zijn zoals pesten, afkeuring, afwijzing etc. 


Door de behandelmethode EMDR toe te passen, is het mogelijk de emotionele lading van het trauma te verkleinen en dragelijk te maken. 

De herinnering blijft maar de emotionele lading die er voorheen was wordt dragelijk. 

 

Er wordt bij een EMDR - sessie gebruik gemaakt van een zorgvuldig protocol.

  bottom of page